De Wijngaard

Wat we geloven

Pagina delen

Wat we geloven...

DE WIJNGAARD BOUWT OP EEN AANTAL BASALE FUNDAMENTEN:

Het kennen van God
Het is genade dat God Zich laat kennen. Hij maakt Zich bekend in de schepping. Maar boven alles in de Schrift.

De Schrift
De Schrift is te vertrouwen. Het is Gods Woord. God is zoals Hij daarin zegt te zijn. 

De zonde
Uit zichzelf is geen mens in staat onder de macht van de zonde uit te komen. 
Alleen goddelijke genade en liefde kan de mens een hand toesteken en hem daaruit bevrijden.

De Here Jezus Christus
God de Vader zond Zijn Zoon Jezus Christus naar de aarde, als mens, om een Verlosser van mensen te kunnen zijn. Hij was volkomen mens en volkomen God.

Het verlossingswerk
Wie zijn, of haar vertrouwen stelt in de Here Jezus Christus, Hem als Heiland aanneemt, wordt opnieuw geboren, als kind van God.

De Heilige Geest
Trooster. Hij vult een kind van God met Gods liefde en gaven. Hij doet hem Gods nabijheid smaken.

De gemeente
Een plaats van troost en warmte. Een plaats van veiligheid en zorg. Niet een plaats van volmaaktheid.

Het discipelschap
Een discipel is een leerling, iemand die Christus volgen wil. Dat betekent trachten te leven zoals Hij het van ons vraagt.

Het gebed
Gebed is een uiting van verlangen om God te zoeken, te ontmoeten, te spreken en Hem te aanbidden.

De doop
De dopeling getuigt met zijn doop van het sterven en opstaan van Christus. Het is een startpunt voor navolging van Christus.

Het avondmaal
Het avondmaal is een gedachtenismaal. We leven van Zijn dood. Zijn vergeving hebben we broodnodig. 

De hoop
Christus heeft Zijn gemeente niet zonder uitzicht achtergelaten. Hij komt terug en het toneel van de aarde zal dan volledig veranderen.
We kunnen dankbaar blijven onder alle omstandigheden. Zelfs als het leven geknakt wordt. Het lijden van deze wereld weegt namelijk niet op tegen de heerlijkheid die komen gaat.
_____________________________________________________________________________