De Wijngaard

Wie we zijn

U bent hier:
Pagina delen

Visie

De visie van de Wijngaard is ‘Koninklijk leven op de plaats waar je bent!

We investeren voortdurend in een persoonlijke relatie met God en hoe deze relatie vorm krijgt binnen ons gezin, werk, kerk en wijk/dorp/stad. Op deze wijze worden mensen uitgedaagd om persoonlijk vorm te gaan geven aan discipelschap (regiefunctie). De lokale kerk functioneert hierbij als een bronplaats van ontmoeting, inspiratie, en toerusting (Efeze 3:14-21).