De Wijngaard

Fun & Action met Crosslink

Pagina delen

Crosslink

Crosslink is een groep mensen tussen de 12 en 18 jaar, die iedere twee weken bij elkaar komt om samen op te trekken en te ontdekken wie God is. De visie van Crosslink is dat tieners God persoonlijk leren kennen, hun leven aan Hem geven en vol voor God gaan.

Crosslink Crosslink bestaat uit vier groepen die allemaal een eigen programma volgen:
- Klas 1 onder leiding van Arjan Banninga
- Klas 2 onder leiding van Pablo Groenewold en Jose van Zuylen (nu t/m januari met zwangerschapsverlof)
- Klas 3   onder leiding van Gerben Huisman 
- Klas 4-6 onder leiding van Doreen Zuijderduijn-Spier, Audry ter Voort en Oane Boersma

De thema´s op de avonden gaan bijvoorbeeld over Groepsdruk, Hoe om te gaan met je ouders, Wie is de Heilige Geest etc. De avonden beginnen we gezamenlijk in onze eigen jeugdruimte in de Wijngaard met koffie/ thee en iets lekkers erbij. Er is dan tijd om elkaar te ontmoeten, te kletsen of een spelletje te doen.

Heb je zin om eens langs te komen en kennis met ons te maken, dan ben je uiteraard van harte welkom in ons gebouw “de Wijngaard” aan de Bleeklaan 119 in Leeuwarden. Tot ziens bij Crosslink...!
Of mail met Gerben Huisman fam.g.huisman@wijngaard-leeuwarden.nl

Tienerpreken
Naast de zondagavonden hebben we elke maand een tienerpreek tijdens de zondagochtenden in het WTC. Deze tienerpreken zijn in ons eigen café in het WTC. We zingen dan samen met de tienerband en hebben vervolgens een korte preek of iets wat er op lijkt. Het komende jaar hebben we het onder andere over: 'Gaaf, ik heb gaven', 'Wat kies jij Dope of Doop?', 'Het beste voor de Koning'. 

Activiteiten

Er worden ook diverse activiteiten georganiseerd zoals een kamp, volleybaltoernooi, BBQ of een dag naar een van de eilanden toe.