De Wijngaard

WOMEN Only

Pagina delen

Wat is WOMEN Only?

‘Vrouwen naar Gods hart’

‘Women Only’ is de naam voor het vrouwenwerk dat in de gemeente georganiseerd wordt. Ons doel is om ‘vrouwen naar Gods beeld’ te worden. We willen vrouwen bemoedigen in hun wandel met God. Vrouwen helpen om vreugde te beleven in hun vrouw-zijn, door hen te bevestigen als vrouwen gevormd naar Gods beeld. Vrouwen helpen in hun noden en vrouwen uitdagen om God te dienen met hun specifieke gaven & talenten.Dit willen we doen door vrouwen bij elkaar te brengen en in deze ontmoeting vorm te geven aan onze missie. Voorbeelden daarvan zijn:

• Uitstappen naar vrouwen in nood
Open Doors (Women for women)
Fier Fryslan (Hulpverlening vrouwen)
• Vrouwenspecials

• Ont-moeten aan de keukentafel

• Filmavonden

• Creatieve avonden